dijous, 28 d’agost de 2008

Mirant al futur i sense por.

Encenc la televisió i recordo perquè en un futur vull deixar de banda, com a mínim professionalment, part dels estudis que estic cursant. Tinc la sort de ser mínimament hàbil per diferents tasques/asignatures algunes de les quals ja he anat descartant per un sol motiu. Matemàtiques, historia, economia o biologia són assignatures amb les que potser algun dia m'agradaria treballar però ara per ara, potser m'equivocaré, crec que una carrera com Treball social on s'intenta buscar L'Eficiència - que no eficàcia - de les eines que disposa l'administració per tal de construir alguna cosa millor per a la gent em donarà un sentiment de plenitud, encara que sigui a cops de parets contra els que mouen fils.
Familiars dels morts de la tragèdia de Barajas, histories que es viuen a Caritas o el somriure dels nens els dissabtes em recorden aquesta meta a no tan llarga distancia.

El treball social promou la resolució de problemes en les relacions humanes, el canvi social, el poder de les persones mitjançant l'exercici dels seus drets i la millora de la societat. Facilita la cohesió social i dóna suport i protecció als membres més vulnerables de la comunitat treballant conjuntament amb els usuaris, institucions i professionals.
Els treballadors socials busquen donar respostes als problemes socials de la comunitat en general i específicament dels diferents grups de població com poden ser: les persones que pateixen discriminació pel seu sexe, origen i religió; persones que pateixen maltractaments; persones en situació de d'exclusió social (sense sostre, ex-reclusos, drogodependents); persones grans amb pensions baixes i/o malalties; infants i adolescents en situació de risc; persones amb discapacitat; persones amb problemàtica física o/i mental; persones amb problemàtica d'habitatge.
Universitat Ramón LLull

Estic a un any d'entrar a la universitat i fins i tot en aquell moment no tinc perquè decidir estrictament que faré amb la meva vida però de moment tiro endavant com una burra fins el dia que ho aconsegueixi.